استعلام قیمت

ما جوانیم و سرشار از انرژی
رسالت سازمانی ما ارتقاء سرعت و كيفيت در اجراي خدمات است
و با استفاده از فرآیند بهینه سازی ساختار هاي فني مالی و اداری متعهـد به افزایـش مـداوم بهـره وری در کـیفیت خدمات ارائه شده بوده و تلاش مـی کنیم قدرت رقابتی شركت را با استـفاده از سرلوحه قرار دادن منشور اخـلاقی زیر و رعایت آئین رفتار حرفه ای دائما افزایش دهیم :
کارکنان شركت حمل و نقل بین و المللی تهران مارین بر این اعـتـقادند که صـداقت ، تواضـع ، رعایت ادب ، احترام و تکریم توأم با رفتاری صمیمانه و دوستانه و مسئـولیت پذیری، وقت شناسی و حفاظت اسرار و اطلاعات محرمانه  و تعهد در ارائه خدمات مطلوب و بهینه ، پشتوانه محکـم اعتـماد مـشـتـریـان به شركت مـی باشـد. و لـذا به دلیل اهداف متعالی مادی و معنوی که داریم کوشش در آراستن خویش به این صفات را واجب می شماریم .

  • Address: Tehran - Vali Asr Square below - Damascus Street Martyr St. Al (North Saba) No. 186 - Class VI Number 62 - Code 141551479
  • Tel: 88938421 021
  • Fax: 88940739 021
  • info@tehranmarin.com